Interviews met sociaalwetenschappers

In de periode september 2007 tot mei 2013 interviewde ik geregeld wetenschappers van de faculteit sociale wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Prof. dr. René Bekkers, “Misschien creëert filantropie wel ongelijkheid in de samenleving”
Prof. dr. Maurice Crul, “Integreren is een achterhaald concept”
Prof. dr. Ab Klink, “Goede zorg en lage kosten gaan hand in hand”
Prof.dr. Anton Hemerijck, “Nederlandse verzorgingsstaat is verbonden met Griekenland”
Prof. dr. Peter Kerkhof, Wat komt er eerst, de ‘Like’ of de aankoop?
Dr. Marjolein Broese van Groenou, “Je moet speuren naar een passende subsidie”
Prof.dr. Wolfgang Wagner, Gevangenispopulaties als graadmeter voor internationaal beleid
Dr. Dick de Gilder, Eigenbelang is niet aan de orde
Prof.dr. Thijl Sunier, Radicalisering is niet het enige
Prof.dr. Willem Trommel, Het moderniseringstrauma van de overheid
Prof.dr. Alfons van Marrewijk, We missen inzicht in de culturele dynamiek van grote projecten
Prof. Bert Klandermans en dr. Jacquelien van Stekelenburg, Demonstreren omdat je boos bent
Dr. Ingrid Wakkee, Ondernemerschap bestuderen is net zo leuk als het zelf doen
Prof. dr. Jenny Gierveld, Een gevoel van gemis dat komt en gaat
Prof. dr. Heather Sutherland, Nederland ontdekt de historische antropologie
Dr. Martijn de Koning, De islam strippen van Marokkaanse tradities
Prof. dr. Peter Groenewegen, Falen van organisaties. Een sociale-netwerkbenadering
Donya Alinejad, Mozaïekstudent Iraanse diaspora en internet
Dr. Rens Vliegenthart, Promotie: ‘Framing Immigration and Integration. Facts, Parliament, Media and Anti-Immigrant Party Support in the Netherlands’
Prof. dr. Saskia Keuzenkamp, Wat heeft mevrouw Benayad aan emancipatie-onderzoek?
Prof. dr. Hans Boutellier, Bijzonder hoogleraar Veiligheid en burgerschap