Denkers en voelers

Het blijft een populaire opvatting: creativiteit en emoties zitten rechts in het brein en ratio links en daarom heb je creatieve en analytische mensen. Maar de wetenschap heeft nog geen bewijs gevonden voor dat strikte onderscheid tussen de hersenhelften.

Oud eten ruikt nogal pkoes

Mensen blijken tot meer in staat dan gedacht: ze kunnen geuren onderverdelen in abstracte klassen en ze benoemen, net als kleuren. Als je de juiste taal maar spreekt, kun je zelfs de geur van geplette hoofdluizen verwoorden.

Google is deel van ons ik

We worden één met de ‘cloud’, schreef de Amerikaanse onderzoeker Adrian Ward onlangs. Volgens hem is er geen scherpe grens tussen wat we zelf weten en wat we via Google opzoeken. Zien we inderdaad niet meer waar internet ophoudt en…