Tag: meertaligheid

Meer over taalverlies

De moedertaal zit rotsvast verankerd in de mens. Onderzoek onder migranten laat zien dat ze soms moeite hebben om op woorden te komen als ze hun moedertaal weer eens spreken, maar dat de onderliggende grammatica zeer stabiel is. We hebben…

Zingend inburgeren

Mensen onthouden woorden makkelijker als ze die melodieus krijgen aangeboden, tonen experimenten met studenten aan. Maar het idee dat we allemaal zingend een nieuwe taal moeten leren, wordt door wetenschappers nog zeer voorzichtig benaderd. Mensen uit de praktijk, zoals docenten…

Waar moet dat werkwoord nou?

In Ad Valvas, 11 juni 2009. Josje Verhagen onderzocht hoe Turken en Marokkanen Nederlands leren. “Sommigen blijven altijd ‘Ik de afwas doen’ zeggen.” Vraag iemand om zijn Turkse buurman na te praten en je krijgt steevast zinsconstructies te horen als…